Uczenie dzieci, w jaki sposób Bóg sprawuje kontrolę na przestrzeni dziejów.

Patriarchowie

Pięć lekcji nauczających dzieci ważnych prawd z życia Abrahama:
1. Powołanie Abrahama
2. Syn Abrahama darem od Boga
3. Abraham szuka żony dla swego syna
4. Pierworództwo i błogosławieństwo
5. Jakub z dala od domu

Mojżesz – wybrany wybawca

Sześć lekcji pokazujących, jak Bóg wyprowadził swój naród z Egiptu:
1. Narodziny Mojżesza
2. Bóg powołuje Mojżesza
3. Mojżesz przekazuje Boże słowa
4. Mojżesz widzi moc Boga
5. Zwycięskie przejście
6. Ludzie się skarżą, Bóg zaopatruje

Mojżesz – zakonodawca

Sześć lekcji pokazujących, jacy jesteśmy Bogu nieposłuszni i jak On zapewnia ratunek:
1. Bóg mówi z góry Synaj
2. Bałwochwalstwo ludu
3. Zwiady
4. Mojżesz grzeszy przeciwko Bogu
5. Miedziany wąż
6. Mojżesz i przemienienie

Co jest dobre, co jest złe?

Sześć lekcji nauczających dzieci Dziesięciorga Przykazań:
1. Bóg powiedział nam, co jest dobre, a co złe
2. Tylko jeden Bóg
3. Pilnuj swojego języka!
4. Spędzaj niedzielę jak należy – pozostałe dni również!
5. Myśli i postępowanie!
6. Nie mogę bez tego żyć

Jozue

Sześć lekcji kładących nacisk na relację między Bogiem a Jego dziećmi:
1. Jozue zostaje Bożym przywódcą
2. Czerwony sznur w oknie
3. Upadek Jerycha
4. Grzech Achana
5. Historia Gibeonitów
6. Jozue żegna się ze swoim ludem

Sędziowie – nieposłuszeństwo i uwolnienie

(ilustracje za darmo)

Sześć lekcji, poprzez które dzieci dowiedzą się, jak Bóg postępuje ze swoimi ludźmi:
1. Izrael łamie obietnicę
2. Debora i Barak wyzwalają Izrael
3. Gedeon uczy się być odważnym dla Boga
4. Gedeon i 300 wojowników walczy z Midiańczykami
5. Bóg wybiera Samsona
6. Samson i Dalila

Eliasz – prorok Boga Żywego

Sześć lekcji, dzięki którym dzieci uczą się z życia Eliasza o prawdziwym i żywym Bogu:
1. Zaskakująca wiadomość od Eliasza
2. Walka Eliasza z fałszywym bogiem
3. Ucieczka Eliasza przed królową Izebel
4. Eliasz i winnica Nabota
5. Eliasz idzie do nieba
6. Rozmowa Eliasza z Panem Jezusem

5 królów Judy

(ilustracje za darmo)

Ważne duchowe lekcje, dzięki którym dzieci mogą uczyć się z życia pięciu królów:
1. Jehoszafat
2. Joasz
3. Hiskiasz
4. Manasses
5. Jozjasz

Powołanie Jeremiasza

(ilustracje za darmo)

W tej lekcji na temat Jeremiasza położono szczególny nacisk na prawdę, która mówi, że Pan Bóg ma plan dla twojego życia.
Dla dzieci niezbawionych oznacza to, że muszą zaufać Jezusowi i poprosić Go, aby pokazał im swój plan. Dzieci zbawione natomiast są zachęcane, aby prosiły Boga o ukazanie planu dla ich życia i siłę, aby wypełniać go.

Daniel – mocny w Panu

Sześć lekcji pomagających dzieciom stanąć za Bogiem niezależnie od ceny:
1. Próba dla czterech młodzieńców
2. Modlitwa Daniela o mądrość
3. Piec ognisty
4. Upadek dumnego Nebukadnesara
5. Ręka pisząca na ścianie
6. Daniel w lwiej jamie

Estera

Sześć lekcji nauczających dzieci o opatrzności i suwerenności Boga:
1. Estera zostaje królową
2. Mordochaj okazuje wierność
3. Wołanie o pomoc
4. Lud Boży uczczony
5. Estera wstawia się za swoim ludem
6. Lud Boży odnosi zwycięstwo

Nehemiasz

(ilustracje za darmo)

Pięć lekcji nauczających, jak Boża praca musi być wykonana w Boży sposób i na Jego chwałę:
1. Przygnębienie podczaszego.
2. Wezwanie do dzieła odbudowy.
3. Budowanie murów i stawianie czoła wrogom.
4. Problemy, jakie można napotkać wśród ludu Bożego.
5. Miasto poświęcone Bogu.

Przełączaj między kategoriami