Serdülők vezetése az Élet Útján

A világ

Tizenkét leckés bibliatanulmány arról, hogyan éljünk a világban, úgy hogy nem a világnak élünk:
1. Hogyan kerültünk a világba? (1)
2. Hogyan kerültünk a világba? (2)
3. Mi a baj a világgal? (1)
4. Mi a baj a világgal? (2)
5. Hol állsz a világban? (1)
6. Hol állsz a világban? (2)
7. A világban, de nem a világból (1)
8. A világban, de nem a világból (2)
9. Kinek van igaza? (1)
10. Kinek van igaza? (2)
11. Miért vagyok a világon?
12. Merre menjek?

Isten mondja

Tizenkét leckés bibliatanulmány a Bibliáról, a Tízparancsolatról, valamint Jézus Krisztus személyéről és művéről:
Isten mondja: Ez az én Szavam
1. Miért tanulmányozzuk a Bibliát?
2. Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát?
Isten mondja: Ez az én mércém
3. Az első és a második parancsolat
4. A harmadik és a negyedik parancsolat
5. Az ötödik, hatodik és hetedik parancsolat
6. A nyolcadik, kilencedik és tizedik parancsolat
Isten mondja: A válasz Krisztus
7. Istensége
8. Élete
9. Halála
10. Feltámadása
Isten mondja: Mi a te válaszod?
11. Van-e örök életed?
12. Növekedsz-e?

Isten útja

Tizenkét leckés bibliatanulmány arról, hogyan ismerjük meg Istent és járjunk az Ő útján:
Az Istenhez vezető út
1. Az igaz Isten
2. Akadályok és áldások
3. Az üdvösség hídja
4. A megigazulás
Az Isten szerinti élet
5. A csendesség
6. A Lélek gyümölcse
7. A felsőbbség
8. A magántulajdon
9. Az erkölcs
10. Az idő
Végső kihívás
11. Válaszd Isten útját!
12. Bízz Istenben utad során!

Jézus követése

Tizenkét leckés bibliatanulmány arról, hogyan legyünk Jézus Krisztus igazi követőivé:
1. Miért Jézust kövessük?
2. Péter – Egy megváltozott élet
3. Péter – Kudarcok és győzelmek
4. János – Az elszánt követő
5. János – Örömteli előretekintés
6. Júdás – A nagy színjátékos
7. Júdás – Lefelé a lejtőn
8. András – Aki másokat Jézushoz vitt
9. András – Aki továbbadta az evangéliumot
10. Mária – Aki megszabadult a bűn rabságából
11. Mária – Egy szolgáló élet
12. Jézus igaz követője​

Krisztus katonája

Tizenkét leckés bibliatanulmány arról, hogyan küzdjenek és győzzenek a serdülők a lelki harcban:
A csata
1. Lelki hadviselés
2. Az ellenség taktikája
3. Lépj be a hadseregbe!
4. Készülj a harcra!
A fegyverzet
5. Az igazság öve
6. A megigazulás páncélja
7. A békesség evangéliumának saruja
8. A hit pajzsa
9. Az üdvösség sisakja
10. A Lélek kardja
11. Szüntelen imádkozzatok!
12. Végső kihívás

A jelenések könyve

Tíz alkalomra való tanulmány, amely A jelenések könyve 10 kulcsfontosságú részét dolgozza fel részletesen tinik számára
1. Látomás a megdicsőült Jézus Krisztusról
2. Levél a hét gyülekezetnek
3. A trón, a tekercs és a Bárány
4. A hét pecsét
5. A hét trombita
6. Az asszony, a gyermek és a sárkány
7. A két fenevad
8. Babilon bukása
9. A végső győzelem
10. A mennyei város

Jakab levele

10 részes bibliatanulmányozó sorozat.
1. A próbák
2. A kísértés
3. Isten Igéje
4. A személyválogatás
5. Az élő hit
6. A nyelv
7. A konfliktusok
8. Tervek a jövőre
9. Krisztus visszajövetele
10. Az imádság

Kategóriák